Wilt u meer achtergrondinformatie over de collegereeks? Download dan de whitepaper en lees de interviews en artikelen met de sprekers, gastsprekers en anderen.

 
Artikel Jan Jonker: Met grote stappen op weg naar de circulaire economie

Elk jaar lijken de vrijmarkten met Koningsdag groter en groter te worden. Buitenlanders verbazen zich erover dat jonge kinderen hun eigen speelgoed verkopen en erover onderhandelen. Een demonstratie van Hollandse handelsgeest, zullen we maar zeggen. Maar wellicht is dit een mooi signaal waarom de circulaire economie in Nederland de toekomst heeft. Lees verder

Geanne van Arkel: ‘Duurzaamheid financiert zichzelf’

Tapijttegels met garen van hergebruikte oude visnetten. CO2 opslaan in tegels. Geen lijm meer gebruiken, maar de zwaartekracht en de biologische kennis van hoe de gekko aan de muur blijft kleven. Interface bewijst dat duurzaam niet duur hoeft te zijn maar geld oplevert. ‘In duurzaam zit het woord duur. Circulaire economie is een beter woord. Daar zit economie in, een positieve bijdrage’. Lees verder

Wim de Haas: Er is een kloof tussen wat technisch mogelijk is en daadwerkelijke realisatie
Technisch kan er op het gebied van circulaire economie al heel veel. Zeker als je het samen oppakt. Wat de ene partij mist, kan de andere leveren en samen los je een (milieu)probleem op. De praktijk is echter weerbarstiger weet Wim de Haas van Wageningen Environmental Research en het Rathenau Instituut. ‘Er is goede governance nodig. Bij circulaire economie en circulaire gebiedsontwikkeling heerst vaak veel wantrouwen. Het draait om goed organiseren.’ En een goede showcase. Lees verder
Artikel Jan Jonker: Kiezen tussen duurzaam en circulair

We praten al heel lang én met verve over nut en noodzaak van duurzaamheid. Zeker in Nederland maar ook in Europa is daar recent een discussie én ambitie over het streven naar circulaire economie bijgekomen. In dat debat lijkt het vaak wel alsof we moeten kiezen tussen de verduurzaming van de lineaire economie of een ongedefinieerde duurzame circulaire economie. Lees verder

Artikel Niels Faber: Kringlopen in de circulaire economie en systeemdenken

De idee van het sluiten van ketens neemt binnen de circulaire economie een centrale positie in. Waar het inrichten van productieprocessen rondom circulaire materiaalstromen al een beetje gangbaar wordt, komt daar nu bij dat steeds vaker nagedacht wordt over het circulair maken van bijvoorbeeld regio’s, steden, of hele bedrijfstakken. Lees verder

Banken bestaan alleen nog maar omdat wij zo stom zijn ons geld erheen te brengen

‘Het hogere doel van de circulaire economie?’ Hoogleraar Jan Jonker proeft de woorden voordat hij zijn antwoord geeft: ‘Een economie waarbij we radicaal minder materialen gebruiken, waarbij we het milieu minder belasten. En dat betekent dat we meer mensen kunnen voeden, laten autorijden, laten leven. En het leidt ertoe dat we onze natuurlijke omgeving minder snel naar de knoppen helpen.’ Lees verder

Kamerbrief met kabinetsreactie op de transitieagenda's circulaire economie
(29-6-2018) door Stientje van Veldhoven

Hoofdlijnen Klimaatakkoord
door Eric Wiebes (10-7-2018)

Rijksbreed programma Circulaire Economie
Het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050.
Rijksbreed programma Circulaire Economie


Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. On 2 December 2015, the European Commission put forward a package to support the EU's transition to a circular economy.

Digitaal boekenpakket cadeau

Heb je vragen over deze collegereeks? Neem gerust contact op met:


Anneke van Dijk
Uitgever, tel. 06 - 22 40 88 51
annekevandijk@vakmedianet.nl


of


Loes Schokker
Project coördinator, tel. 088 - 5840 840
loesschokker@vakmedianet.nl

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.